Τα μαθηματικά ποιός τα αγαπά;

Τα μαθηματικά ποιος τα αγαπά; Είν΄ απαίσια και βαρετά και δεν ξέρω να διαβάζω, κλάματα δεκαδικά! Στην ακτίνα του κύκλου είναι ώρα βαθύ ύπνου. Κι [...]