Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ…., ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟ

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ - Δεκ• 18•15

Από Οδυσσέας Σωτηρόπουλος

Η Γη είναι ο πλανήτης στον οποίο κατοικούν οι άνθρωποι και εκατομμύρια άλλα είδη, και ο μοναδικός πλανήτης στον οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζώη. Είναι ο τρίτος σε απόσταση πλανήτης από τον Ήλιο, ο πέμπτος μεγαλύτερος σε μάζα από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος μας και ο μεγαλύτερος μεταξύ των τεσσάρων πλανητών που διαθέτουν στερεό φλοιό. Ο πλανήτης σχηματίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια (4,5•109) έτη, έχει έναν φυσικόδορυφόρο,την Σελήνη.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ:Ο Πλανήτης Γη πραγματοποιεί τέσσερις κινήσεις:

  1. Την περιστροφή, γύρω από τον άξονά της.
  2. Την περιφορά, γύρω από τον Ήλιο,
  3. Την μεταβατικήπεριφορά, που πραγματοποιεί ακολουθώντας την περιστροφή του ηλιακού συστήματος και
  4. Την Γαλαξιακή μεταβατή περιφορά, που πραγματοποιεί ακολουθώντας την περιστροφή του Γαλαξία.

    Οι δύο πρώτες είναι και οι σημαντικότερες. Οι δύο τελευταίες, μειωμένου ενδιαφέροντος, παρουσιάζουν επιπρόσθετα εκτός των περιστροφών και τροχιακές περιφορές στον αστρικό χώρο που θα μπορούσαν έτσι να συναθροιστούν σε έξι (6).

ΕΧΘΡΟΙ :Μείζονες περιοχές του πλανήτη είναι έκθετες σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι τροπικοίκυκλώνες και τυφώνες οι πλημμύρες, οι χιονοθύελλες και οι σιφώνες. Επιπρόσθετα, σεισμοί, ηφαιστειακέςεκρήξεις, , τσούναμια πλήττουν συχνά πολλές περιοχές της Γης, ειδικά κοντά στα όρια των τεκτονικών πλακών.

Σχολιάστε

Top