Η προσφυγική Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη έπεσε στα χέρια των Τούρκων το 1430 και απελευθερώθηκε, επίσημα τουλάχιστον, στις 26 Οκτωβρίου 1912. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1917 μια μεγάλη πυρκαγιά [...]