Οι δράσεις της σχολικής χρονιάς 2023 – 2024

Συνολικά οι δράσεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χίου για το σχολικό έτος 2023 – 2024. Βασικό θέμα και έμπνευση όλων των δράσεων είναι η αειφορία, η οικολογία, η μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος.

https://www.canva.com/design/DAGAnIUlFD8/HTq3FR6MBbcsVTTKE65mwA/watch?utm_content=DAGAnIUlFD8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor