Δράση » Αισθητηριακός Κήπος»

Μέσω της δράσης » Αισθητηριακός Κήπος»  οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να κατασκευάσουν αλλά και να γεμίσουν με φύλλα τα ατομικά τους φυτολόγια!
 IMG_6371 IMG_6370 IMG_6372