Στα ολαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στην υποενότητα του μαθήματος Οικολογικής κρίσης, η Α” Γυμνασίου βγήκε στον εξωτερικό χώρο του σχολείου για να μαζέψει  ανακυκλώσημα υλικά  που ήταν πεταμένα κάτω!

Ταυτόχρονα συζητήσαμε για ποια υλικά που  ανακυκλώνονται ποια όχι, καθώς και για τον σωστό τρόπο ανακύκλωσης υλικών

4 5 6 1 2 3