Περιβαλλοντική εκπαίδευση

thumbnail (8)thumbnail (1)thumbnailthumbnail (4)
Η ζώνη δημιουργικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2020-2021 είχε θέμα την υγιεινή διατροφή και μεσογειακή δίαιτα. Σε συνεργασία με τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του σχολείου μας οργανώθηκε ένα βιωματικό εργαστήριο στο οποίο δημιουργήθηκαν ο σχολικός λαχανόκηπος και ανθόκηπος. Οι εκπαιδευτικοί του τομέα οικονομίας και διοίκησης σε συνεργασία με τους μαθητές δημιούργησαν πόστερ σχετικά με την αξία της μεσογειακής διατροφής .Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντιµετωπίζεται µε την ολιστική διάστασή του και περιλαµβάνει τις παρακάτω εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό/δοµηµένο, Κοινωνικo-Οικονοµικό και Ιστορικό περιβάλλον. Σκοπό του σχολείου μας είναι να ενισχύσει την κριτική ικανότητα των μαθητών σε σχέση με οικολογικά ζητήματα, να προωθήσει το σεβασμό προς τη φύση και κατ’επέκταση προς τον εαυτό τους.