ΤΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ BOCCIA(ΜΠΟΤΣΙΑ)

Το ΕΝΕΕΓΥΛ-Ιλίου πραγματοποίησε δράση όσον αφορά τον σχολικό αθλητισμό σε συνεργάσια με τον γυμναστή του σχολείου μας, με σκοπό οι μαθητές μας να συμμετέχουν και να μαθουν τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα.Έτσι οι αγώνες boccia στάθηκαν μια καλή αφορμή να ασχοληθούμε με την παραολυμπιακή διάσταση του αθλητισμού, γιατί αυτή έχει σχέση με τους γνωστικούς προσανατολισμούς και αναζητήσεις, αλλά κυρίως γιατί μας έδωσε την ευκαιρία για κοινωνική δράση, μια πολύ σημαντική διάσταση της γλωσσικής αγωγής: ο λόγος που γίνεται δράση και η δράση που κινητοποιεί τον λόγο.