Επιδότηση για αγορά tablet

Οι μαθητές που είναι μικρότεροι των 24 ετών έχουν δικαίωμα (βάσει εισοδηματικών κριτηρίων) να πάρουν επιδότηση για την αγορά tablet ή laptop.

Στην πλατφόρμα   digital-access.gov.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε την αίτηση αν είστε δικαιούχοι.

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν 3 σωρευτικά κριτήρια:

Κριτήριο 1: Οικογένειες με εξαρτώμενα παιδία ή παιδιά υπό επιτροπεία (Εξαρτώμενα είναι τα τέκνα που είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω άλλων συνθηκών εξαρτώνται οικονομικά από τους γονείς και εντάσσονται στην ίδια οικογένεια.)

Κριτήριο 2: Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως 6.000€

Κριτήριο 3: Κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά (ή παιδιά υπό επιτροπεία) ηλικίας από 4ων έως 24ων ετών να φοιτούν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης. (Ωφελούμενα είναι το υποσύνολο των εξαρτώμενων τέκνων που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης)

Α’ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ ΘΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΕΚΝΩΝ !!! Συγκεκριμένα με τον Α κύκλο, ο Αιτών/Αιτούσα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι μέλος (δικαιούχος ή σύζυγος) εγκεκριμένης αίτησης επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ του 2020, ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 6000 €.

Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα ή παιδιά υπό επιτροπεία με Ισοδύναμο Οικογενειακό Εισόδημα έως έξι χιλιάδες ευρώ (6000€) εφόσον κάποιο/κάποια από τα εξαρτώμενα παιδιά της οικογένειας (ή τα παιδιά υπό επιτροπεία), ηλικίας από 4 έως 24 ετών, σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης (βλ. Κριτήρια Εξαρτώμενων Τέκνων). ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

Τα εξαρτώμενα – ωφελούμενα τέκνα θα πρέπει:

  • Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 2002 έως και 2021 ανεξαρτήτως φοίτησης,
  • Να έχουν γεννηθεί κατά το έτος 2001 και να φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Να έχουν γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2002 και φοιτούν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), ή σε σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού κ.λπ.), ή σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού
  • Ή να έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! για τον υπολογισμό των ηλικιών και των αντίστοιχων ετών, λαμβάνονται ως βάση αναφοράς οι υπολογισμοί που έγιναν για την εγγραφή μαθητών στη σχολική χρονιά 2020 – 2021.
Και στον υπολογισμό του ισοδύναμου εισοδήματος υπολογίζονται όλα τα εξαρτώμενα τέκνα ανεξαρτήτως αν θεωρούνται ωφελούμενα.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Ένας φοιτητής 21 ετών που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, ο συγκεκριμένος νέος θα προστεθεί στην οικογένεια για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος ΑΛΛΑ δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ.

2. Οικογένεια (2 γονείς) με 2 εξαρτώμενα τέκνα (π.χ. δημοτικού και γυμνασίου) που έχουν εγκεκριμένη αίτηση Α21, έχει συντελεστή ισοδυναμίας

1 + 1/2 + 1/4 + 1/4 = 2

Αν το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του οικονομικού έτους 2020 είναι 15.000, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα θα υπολογιστεί:

15000/2 = 7500 € > 6000

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΒΑΣΗ ΚΥΑ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙ.

3. Οικογένεια (2 γονείς) με ένα εξαρτώμενο τέκνο έχει συντελεστή ισοδυναμίας (Και δεν έχει εγκεκριμένη αίτηση Α21)

1+ 1/2 + 1/4 = 1,75

Αν το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του οικονομικού έτους 2020 είναι λόγω χάρης 9500 €, τότε το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα θα υπολογιστεί:

9500/1,75 = 5428 < 6000

ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ να αιτηθεί στον δεύτερο κύκλο δικαιούχων.