Δήλωση εμβολιασμού ή rapid/self-test

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr για τη δήλωση εμβολιασμού, νόσησης και αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test, rapid test) . H πλατφόρμα αφορά τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Υπόχρεοι για τη δήλωση στην πλατφόρμα edupass.gov.gr είναι οι μαθητές/τριες και το εκπαιδευτικό προσωπικό και η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET και τον ΑΜΚΑ.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας στο σχολείο:

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά

Β)Σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.

Βοηθητικές οδηγίες εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περεταίρω διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2102389296.edupass