Δράσεις επικοινωνίας

 

Μέσα από δράσεις που προάγουν την επικοινωνία των μαθητών τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπόλοιπη μαθητική κοινότητα, ετοιμάζουμε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Συντοσιστείτε και θα σας ενημερώσουμε σύντομα!

Δες εδώ την παρουσίαση:  ΔΗ ραδιοφωνο1

και εδώ την παρουσίαση της τάξης