3η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το σχολείο μας διοργάνωσε δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των μαθητών. Έτσι πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή της κοινωνικού λειτουργού και της ψυχολόγου του σχολείου μας σε όλα τα τμήματα του σχολείου μας ομιλίες όπου έγινε αναφορά για την παγκόσμια αυτή μέρα. Μέσα από ερωτήσεις και συζήτηση, τα παιδία κατέθεσαν τις γνώσεις και τις απόψεις τους και βγήκε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα ως προς τα άτομα με αναπηρία, και την κατάλληλη στάση, που οφείλει να κρατάει ο καθένας μας ξεχωριστά απέναντι τους. Ακόμη, έγινε παρουσίαση κειμένων με γραφή BRAILLE ,διαβάστηκαν σχετικά κείμενα και προβλήθηκαν σχετικά βίντεο.