Δράση εικονικής επιχείρησης από τον τομέα οικονομίας και διοίκησης

11111Το σχολικό έτος 2021-22, ο τομέας οικονομίας & διοίκησης του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιλίου δημιούργησε τη δράση δημιουργίας μιας εικονικής επιχείρησης, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με το επιχειρημστικό περιβάλλον και την πρακτική εφάρμογή των γνώσεων που μαθαίνουν στο σχολείο.

Πάρτε μια γεύση από τη δράση μας πατώντας εδώ