Βυζαντινή Ιστορία-πηγές

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 14•22

ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ-

Μπορείτε να αναδιηγηθείτε το μάθημα της Εικονομαχίας πατώντας  ΕΔΩ

 

Από την εκπαιδευτική σειρά «ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη Χορηγία Θεόδωρου και Γιάννας Αγγελοπούλου

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

ΠΗΓΕΣ

Ιωάννης της Εφέσου: Εκκλησιαστική ιστορία

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 •  Georg Ostrogorsky Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους
  Τόμοι: Α’+Β’+Γ’ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1978
  Τίτλος πρωτοτύπου: GESCHICHTE DES BYZANTINISCHEN STAATES
  Μετάφραση: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  Επιστημονική εποπτεία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΧΡΥΣΟΣ
  • Ιακώβου Πηλίλη, «Τίτλοι οφφίκια και αξιώματα εν τη βυζαντινή αυτοκρατορία και τη χριστιανική ορθοδόξω εκκλησία», Αθήνα 1985.
  • Κίμων Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης, «Τιμητικοί τίτλοι και ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο», Θεσσαλονίκη 2001.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (Ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα ΑΠΘ)

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Εισαγωγή. Προβλήματα συντελεστές και είδη πηγών της βυζαντινής ιστορίας
ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Περίγραμμα κύριων ιστορικών εξελίξεων: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον 4ο έως τον 11ο αι.
ΕΝΟΤΗΤΑ_03. Από την παλαιά στη δεύτερη Ρώμη (=Κωνσταντινούπολη): Ο μετασχηματισμός της ύστερης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (τέλη 3ου – αρχές 4ουαι.) και η απαρχή της λεγόμενης «πρώιμης βυζαντινής περιόδου»
ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Η περίοδος διαμόρφωσης του Βυζαντινού κόσμου και η επικράτηση του χριστιανισμού (4ος αι.)
ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Η νέα αυτοκρατορία της Ρωμανίας (=Βυζαντινής αυτοκρατορίας) (5ος αι.)
ΕΝΟΤΗΤΑ_06. Ο «αιώνας του Ιουστινιανού Α´» και η μερική ανάκτηση της πρώην ρωμαϊκής Δύσης (6ος αι.)
ΕΝΟΤΗΤΑ_07. Από την ύστερη αρχαιότητα στους μεσαιωνικούς χρόνους. Η μετάβαση από την «πρώιμη» στην «μέση βυζαντινή περίοδο» (α΄μισό – μέσα του 7ου αι.)
ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Το Βυζάντιο σε άμυνα: Οι Άραβες και η πτώση της ελληνορωμαϊκής Ανατολής – Σλάβοι και Βούλγαροι στη Χερσόνησο του Αίμου (7ος – 8ος αι.)
ΕΝΟΤΗΤΑ_09. Ένα νέο κράτος και μια νέα κοινωνία κατα τους λεγόμενους «σκοτεινούς αιώνες του Βυζαντίου» (8ος – 9ος αι.)
ΕΝΟΤΗΤΑ_10. Οι απώλειες και τα επιτεύγματα του Βυζαντίου κατά τον 9ο αι.
ΕΝΟΤΗΤΑ_11. Η ανάκαμψη του Βυζαντίου κατά τον 10ο αι. και η λεγόμενη «βυζαντινή εποποιία»
ΕΝΟΤΗΤΑ_12. Η βυζαντινή αντίφαση κατά τον 11ο αι.: Από την ισχύ στην κατάρρευση
ΕΝΟΤΗΤΑ_13. Ανακεφαλαίωση: H Βυζαντινή αυτοκρατορία κατά τους 4ο – 11ο αι.

Σχολιάστε

Top