Επαγγελματικές κατηγορίες και δεξιότητες

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Φεβ• 07•20

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 14 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 FB_IMG_1707033607994

του Θόδωρου Κατσανέβα

Οι εκτιμήσεις για το ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων στο σύνολο της χώρας προέρχονται από τη συνεκτίμηση των ισοζυγίων στις 13 περιφέρειες της επικράτειας. Η διαφορετική βαρύτητα των επιμέρους περιφερειών λαμβάνεται υπόψη, αν και ακριβείς μαθηματικοί υπολογισμοί δεν είναι εφικτό να γίνουν, τουλάχιστον σ” αυτή τη φάση της έρευνας, εξαιτίας της ανεπάρκειας των επίσημων στατιστικών στοιχείων και άλλων μετρήσιμων δεδομένων.
Ευνόητο είναι ότι πολλαπλάσια βαρύτητα έχουν περιφέρειες όπως η Αττική, όπου κατοικεί περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού, σε σχέση με περιφέρειες όπως λ.χ. η Ήπειρος ή το Νότιο Αιγαίο, όπου υπάρχει πολύ μικρή πυκνότητα πληθυσμού. Στις περιφέρειες με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα, σε αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων υφίσταται περιορισμένη ή ανύπαρκτη δραστηριότητα και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν αναλυτικά σχετικά δεδομένα. Οι εκτιμήσεις για τις προοπτικές ορισμένων σπάνιων ειδικοτήτων προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις πολυπληθέστερες περιφέρειες, όπως αυτές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, ή από περιοχές όπου υφίστανται οι εν λόγω δραστηριότητες.
Το ισοζύγιο επαγγελμάτων ως σύνολο εμφανίζει μια μικρή διαφοροποίηση κατά περίπτωση από την προηγούμενη παρουσίαση του το 1998, εξαιτίας αντίστοιχων διαφοροποιήσεων στο ισοζύγιο ζήτησης και προσφοράς επαγγελμάτων.

Αυτό οφείλεται σε διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη ζήτηση εργασίας, κυρίως λόγω της μερικής οικονομικής ανάκαμψης, διαφοροποιήσεις στην οικονομική πορεία των επιμέρους κλάδων και αυξομειώσεις στην προσφορά εργασίας για ορισμένα επαγγέλματα. Ως ένα βαθμό, η μείωση της επιθυμίας για ένταξη σε ορισμένα επαγγέλματα, ή αλλιώς η πτώση της προσφοράς εργασίας για τα επαγγέλματα αυτά, μπορεί να αποδοθεί και σε μεθύστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τον υφιστάμενο υπερκορεσμό των επαγγελμάτων αυτών και τις σοβαρές δυσκολίες καριέρας στον κλάδο. Αυτό δείχνει πόσο ευεργετική μπορεί να είναι για την επιλογή καριέρας και κατ” επέκταση για την καταπολέμηση της ανεργίας η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας όσον αφορά τα επιμέρους επαγγέλματα.
Στον κεντρικό πίνακα εμφανίζεται το ισοζύγιο των 14 επαγγελματικών κατηγοριών για το σύνολο της χώρας. Η θετική προοπτική στο σύνολο μιας από τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες δεν αποκλείει να υπάρχουν αρνητικές προοπτικές για επιμέρους επαγγέλματα και ειδικότητες και το αντίθετο. Η βαρύτητα των επιμέρους επαγγελμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων σ” αυτά. Εξαιτίας της έλλειψης επίσημων στατιστικών στοιχείων, δεν υπάρχει η δυνατότητα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να γίνουν επαρκείς στατιστικοί υπολογισμοί για το ίδιο θέμα. Όμως, η γενικότερη τάση της καθεμιάς από τις 14 επαγγελματικές κατηγορίες εκπροσωπεί το κατά προσέγγιση σύνολο των τάσεων των επιμέρους επαγγελμάτων. Μεγαλύτερη πρακτική σημασία έχει εξάλλου η προοπτική του ισοζυγίου του κάθε επαγγέλματος ξεχωριστά. Αυτές οι προοπτικές εμφανίζονται στους αναλυτικούς πίνακες του ισοζυγίου των 700 περίπου επαγγελμάτων, όπως ομαδοποιούνται στις 14 μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες υπάγονται στους τρεις τομείς της παραγωγής, τον πρωτογενή, το δευτερογενή και τον τριτογενή.


Οι 14 κατηγορίες επαγγελμάτων
Α. Πρωτογενής τομέας (γεωργία κτλ.)
1. Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, Μεταλλεία,
Γεωλογία, Δάση
Β. Δευτερογενής τομέας (κατασκευές, βιομηχανία)
2. Κατασκευές
3. Χημεία, Ενέργεια, Φάρμακα, Τρόφιμα, Ποτά
4. Μηχανολογία, Σιδηρουργία, Ξυλουργία, Υαλουργία
5. Κλωστοϋφαντουργία, Ένδυση, Υπόδηση
Γ. Τριτογενής τομέας (υπηρεσίες)
6. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
   6.1. Λογισμικό (Software)
    6.2. Υλισμικό (Hardware)
7. Οικονομία, Διοίκηση, Τράπεζες, Ασφάλειες, Εμπόριο,
Νομικά Επαγγέλματα
   7.1. Οικονομία, Διοίκηση
   7.2. Τράπεζες, Ασφάλειες
    7.3. Εμπόριο
    7.4. Νομικά Επαγγέλματα
8. Μεταφορές, Ναυτιλία
9.Τουρισμός, Επισιτισμός, Ψυχαγωγία, Αθλητισμός
10.Ενημέρωση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
11. Καλές, Εφαρμοσμένες και Γραφικές Τέχνες
12.Υγεία, Πρόνοια
13. Εκπαίδευση, θεωρητικές Επιστήμες
     13.1. Παιδαγωγικά, Φιλολογία, Ξένες Γλώσσες
      13.2. Ιστορία, Αρχαιολογία, Εθνογραφία, Γεωγραφία
     13.3. Κοινωνιολογία, Διεθνολογία, Πολιτικές Επιστήμες
     13.4. Φυσικομαθηματικές Επιστήμες
14. Στρατιωτικά, Αστυνομικά, Εκκλησιαστικά και Επαγγέλματα του Δημόσιου Τομέα
     14.1. Στρατιωτικά και Αστυνομικά Επαγγέλματα
      14.2. Εκκλησιαστικά Επαγγέλματα-Λειτουργήματα
     14.3. Επαγγέλματα του Δημόσιου Τομέα

Επαγγέλματα & Επαγγελματικά Δικαιώματα

Επαγγέλματα & Επαγγελματικά Δικαιώματα

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ ιδρύθηκε το 1990 και στα χρόνια λειτουργίας του επιδεικνύει ένα πλούσιο έργο, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της δια βίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και των διεκδικήσεων της ΓΣΕΕ και ευρύτερα του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας.

Το Ινστιτούτο ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των εργαζομένων για έγκυρη ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματός τους, δημιούργησε την «Βάση Πληροφόρησης για τα Επαγγέλματα και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα». Η δράση αφορά τη μελέτη, συλλογή, καταγραφή και αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα κατοχυρωμένα/ρυθμισμένα επαγγέλματα και ειδικότητες.

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί τις σχετικές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την εξεταστέα ύλη όπου απαιτούνται εξετάσεις για την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας, τα επαγγελματικά δικαιώματα και λοιπές πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο ή τον κάτοχο της άδειας, καθώς και σε ποια ομοσπονδία της δύναμης της Γ.Σ.Ε.Ε. ανήκει η κάθε ειδικότητα. Επίσης, για κάθε άδεια συγκεκριμένης ειδικότητας αναφέρεται η σχετική νομοθεσία, καθώς και το πλήρες κείμενο των αντίστοιχων Φ.Ε.Κ.

Η βάση περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που εποπτεύονται από αντίστοιχα Υπουργεία, στα οποία εντάσσονται ο μεγαλύτερος αριθμός επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που διαχειρίζονται νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.


9p6v

Δεξιότητες

Eπιλογές επαγγελμάτων
ΕΟΠΠΕΠ
Οδικοί Χάρτες Προσαρμογής

Σχολιάστε

Top