Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 16•22
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Οι Σχολές και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Τουριστικών Σπουδών

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 

Οδηγός Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Σχολιάστε

Top