Παρουσίαση Επαγγελματικού Λυκείου- Πανελλαδικές ΕΠΑΛ-Μηχανογραφικό

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Αυγ• 28•18

 

 

 

 

Τα Επαγγελματικά Λύκεια ανήκουν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ΕΠΑΛ έχει την παρακάτω δομή:
- Α΄ ΤΑΞΗ με ενιαίο πρόγραμμα, με μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικοτήτων, προκειμένου να δίνεται στους μαθητές/-τριες η δυνατότητα να διερευνήσουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές τους
.- Β΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό σε τομείς τεχνικο-επαγγελματικών σπουδών με μαθήματα γενικής παιδείας και τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά).-
Γ΄ ΤΑΞΗ με διαχωρισμό των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά). 
ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΑΛ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ20231221_161934
Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής :
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τομέας Πληροφορικής
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (multimedia, web designer, Web Developer, Video Games)
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισμικού
Τομέας Μηχανολογίας
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων & Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών
6. Τεχνικός Ιατρικών οργάνων
Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων & Εγκαταστάσεων
3. Τεχνικός Αυτοματισμού
4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας Δομικών Έργων
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
3. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Τομέας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Τομέας Πλοιάρχων
1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας Μηχανικών
1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 • Α ΕΠΑΛ1.Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα) 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Φυσική (2 ώρες),
4. Χημεία (2 ώρες),
5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,
6. Ιστορία (1 ώρα),
7. Θρησκευτικά (1 ώρα),
8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),
9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες)

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες)
 Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)
 Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
 ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες)
 Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)
 ΣΕΠ-Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες)
 Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες)
 Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)
 ΣΕΠ -Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες)
 Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες)
 Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες)
 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (3 ώρες)
ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
 Αγωγής Υγείας (3 ώρες)
 Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)
 Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες)
 Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)
 ΣΕΠ – Περιβάλλον Εργασίας-Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)
 Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)
 Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)
 ΣΕΠ -Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)
 Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
12 ΩΡΕΣ

Στην Β΄ και Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως, με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας.
Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και
Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1
ώρα),
5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 23 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ 9 ΤΟΜΕΙΣ
Στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι οποίοι μπορούν αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ.
Συγκεκριμένα, στη Β΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν έναν από τους 9 τομείς επαγγελματικών σπουδών και διδάσκονται 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του τομέα,
ενώ στη Γ΄ ΤΑΞΗ επιλέγουν μια από τις 36 ειδικότητες που προσφέρονται, συναφή με τον τομέα σπουδών που επέλεξαν στη Β΄ τάξη και διδάσκονται 23 ώρες θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξαν.
epal2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες
και Λογοτεχνία 1 ώρα),
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).
36 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ και ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚ. ΑΕΡΙΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
 • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

 

 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 • ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

 

 • ΥΓΕΙΑΣ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

 • ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • Με την αποφοίτηση λαμβάνουν Επαγγελματικό Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑ.Λ., όλων των τύπων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε  πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε σχολές των Α.Ε.Ι., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας).

ΦΕΚ B 2140 – 21.05.2021
Ημερομηνία κυκλοφορίας 21.05.2021 Σελίδες 4 (24547 – 24550)

2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για ΕΠΑΛ

 

Σχολιάστε

Top