ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 10•22

Οι σπουδαστές μπορούν να εξειδικευθούν στα παρακάτω αθλήματα: Ποδόσφαιρο, Κολύμβηση, Πετοσφαιριση (Βόλλεϋ), Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ), Αντισφαίριση (Τέννις), Ελεύθερη Γυμναστική – Aerobics, Γυμναστική με βάρη, Κλασσικός αθλητισμός.

careerreadiness_careermap

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β” Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας ειδικότητα «Προπονητής Αθλημάτων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι απόφοιτοι με ειδικότητα «Προπονητής αθλημάτων» αναλαμβάνουν την εκγύμναση ομάδων ή ατόμων, που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και τεχνικής στο συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα. H επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων τούς επιτρέπει όχι μόνο να εκπονούν το προπονητικό πρόγραμμα, αλλά και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά του χρησιμοποιώντας έγκυρες & αξιόπιστες δοκιμασίες (τεστ).

Ο Προπονητής αθλημάτων έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αξιολογεί το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης και τεχνικής-τακτικής κατάρτισης, να θέτει εφικτούς στόχους και να χρησιμοποιεί τά κατάλληλα μέσα-μεθόδους για να τους επιτύχει.

H θέση του Προπονητή/Προπονήτριας, σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής δραστηριότητας-άθλησης του ανθρώπου, είναι η πιο άμεση στο άτομο. Δηλαδή, ενώ ο Ιατρός/Αθλίατρος, ο Φυσιοθεραπευτής, ο Αθλητικός Ψυχολόγος, κ.ά., συμμετέχουν ενεργά στην προπονητική διαδικασία, ο προπονητής είναι αυτός που συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, τα προσαρμόζει ανάλογα στο κάθε άτομο, και τελικά εκπονεί και εφαρμόζει το πρόγραμμα παρακολουθώντας από κοντά τον ασκούμενο/αθλούμενο.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων μπορεί να εργαστεί στους εξής τομείς:

 • Αθλητικοί Σύλλογοι – Ομάδες (Στίβος, Μπάσκετ, Βόλλεϋ, κλπ.).
 • Ιδιωτικά Γυμναστήρια.
 • Δημοτικά Γυμναστήρια.
 • Ιδιαίτερα Μαθήματα (π.χ. εξατομικευμένη εκγύμναση, τέννις).
 • Ιδιωτικές & Κρατικές κατασκηνώσεις.
 • Ιδιωτικά Σχολεία.
 • Ιδιωτικά εργομετρικά κέντρα (επίβλεψη & εργομετρικός ‘ελεγχος ομάδων και ατόμων).
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος.
 • Φυσιοθεραπευτήρια (επανένταξη αθλητών στο προπονητικό πρόγραμμα μετά από τραυματισμό)
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος.

Επαγγελματικά προσόντα

Η σχέση του Προπονητή με τους αθλητές απαιτεί:

 • Αμοιβαία ηθική δέσμευση και αφοσίωση.
 • Ηγετικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα να δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με τους αθλητές.
 • Ικανότητα να εμπνέει σεβασμό και γενικότερα να φροντίζει για τη δημιουργία και τη διατήρηση κλίματος επικοινωνίας.
 • Δυναμισμό και αποφασιστικότητα.
 • Ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία.
 • Συναισθηματική ωριμότητα και ισορροπία.
 • Εντιμότητα, ηθική ακεραιότητα, ικανότητα στη μετάδοση γνώσεων.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και μεγάλα ψυχικά αποθέματα.
 • Άριστη φυσική κατάσταση.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Εκπονεί το προπονητικό πρόγραμμα, αλλά και να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του χρησιμοποιώντας έγκυρες και αξιόπιστες δοκιμασίες ( τεστ).
 • Έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να αξιολογεί το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης και τεχνικής τακτικής κατάρτισης, να θέτει εφικτούς στόχους και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα – μεθόδους για να τους επιτύχει.
 • Συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα, τα προσαρμόζει ανάλογα στο κάθε άτομο, και τελικά εκπονεί και εφαρμόζει το πρόγραμμα παρακολουθώντας από κοντά τον ασκούμενο / αθλούμενο.
 • ΠΗΓΗ: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ

Σχολιάστε

Top