Σχεδιάγραμμα εκπαιδευτικού συστήματος και επίπεδα προσόντων

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Σεπ• 04•15

sxediagramma

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Δείτε που αντιστοιχεί ο τίτλος σπουδών που κατέχετε:

Επίπεδο     Τίτλος
1     Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 2     Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3     Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)
3     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΙΕΚ (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)
4     Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.)
 4     Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
 4     Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
 4     Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.
5     Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)
5     Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ.
 5     Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ι.Ε.Κ. (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)
 5     Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  6     Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 7     Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
8     Διδακτορικό Δίπλωμα

 

Σχολιάστε

Top