Σύμβουλος σχολικής ζωής

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Ιαν• 26•23
Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί
και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα
παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που
απασχολούν τη σχολική μονάδα,
όπως ενδεικτικά,
  • η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών,
  • μαθησιακές δυσκολίες,
  • συμπερίληψη και ενσωμάτωση,
  • μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα,
  • μετάβαση σε άλλες βαθμίδες,
  • σχολική κινητικότητα,
  • συμβουλευτική και ομάδες γονέων
  • και παράλληλα συμβάλλει
στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Ασκεί τα καθήκοντά του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς
τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του
συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις
αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.
- Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες.
Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση,η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.
Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
. ΦΕΚ B 4183 – 28.09.2020
Ημερομηνία κυκλοφορίας 28.09.2020 Σελίδες 4 (45933 – 45936)

Σχολιάστε

Top