20 διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ-ΣΑΕΚ

ΑΠΟ: ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Μάι• 02•24
20 διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ-ΣΑΕΚ

Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 20 διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ με νέες θεματικές ενότητες

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα διαδικτυακά e-εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση τον Μάιο με 20 εργαστήρια και την προσθήκη νέων θεματικών ενοτήτων.

Όσοι αναζητούν ή θέλουν να αλλάξουν εργασία, μπορούν να παρακολουθήσουν εργαστήρια από εξειδικευμένα στελέχη, στις εξής θεματικές ενότητες:

• Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
• Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
• Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα
• Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο
• Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
• Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS (νέα θεματική)
• Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – μαθαίνω για το ESCO (νέα θεματική)
• Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (νέα θεματική)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου στη διεύθυνση: :https://www.dypa.gov.gr/workshops

Στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) λειτουργούν τριάντα (30) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) σε όλη την Ελλάδα, με σύγχρονες ειδικότητες, στις οποίες φοιτούν κατ” έτος περί τους 3.800 σπουδαστές.

Δικαίωμα εγγραφής στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ έχουν:
Στο Α΄εξάμηνο, οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η εισαγωγή των υποψηφίων καταρτιζομένων στις ΣΑΕΚ της Δ.ΥΠ.Α πραγματοποιείται με δύο τρόπους :
1. Μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού  ή
2. Με υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης

Επανεγγραφές – Μετεγγραφές – Κατατάξεις
Επανεγγραφές: Καταρτιζόμενος/η εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης με υποβολή αίτησης στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ μέχρι την ημέρα έναρξης των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου (άρθρο 7, (ΦΕΚ 4796/Β΄/2022 “Ανανέωση Εγγραφής”)
Μετεγγραφές- Αλλαγή ειδικότητας: Υποψήφιος/α  που επιθυμεί, αλλαγή ειδικότητας ή  μετεγγραφή σε άλλη ΣΑΕΚ. ιδιωτική ή δημόσια δύναται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στη ΣΑΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει (§ 1-7, άρθρο 8 (ΦΕΚ 4796/Β΄/2022).:
• Για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου εκάστου έτους
• Για το εαρινό εξάμηνο, μετά τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου και  πριν την έναρξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Κατατάξεις: Απόφοιτοι που επιθυμούν να εγγραφούν με κατάταξη υποβάλλουν αίτηση στη ΣΑΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου (άρθρα 5  & 8 ,(ΦΕΚ 4796/Β΄/2022).
Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Δ/νση Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109989701, 2109989128, 2109989828, Ώρες: 09:00 – 15:00, email: a2iek@dypa.gov.gr
Στόχος: Μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων και με την παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ επιδιώκουν την ομαλή ένταξη των καταρτιζόμενων στην παραγωγική διαδικασία.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και συγκεκριμένα:
4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στις ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ είναι αμειβόμενη και πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ” αριθμ. 39883 ΚΥΑ (ΦΕΚ Α΄/2476/2023).
Τίτλος σπουδών: Οι ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5.

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν  στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση.
Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. (www.eoppep.gr).

Υποβολή αιτήσεων για το έτος κατάρτισης 2023-24 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-iek-tou-oaed

Σχολιάστε

Top