Απριλίου 25th, 2022

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας, επαγγελματικός προσανατολισμός

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι: ακούστε το ηχητικό αρχείο ΕΔΩ: ΕΔΩ >> ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ είναι…..ακούστε το ηχητικό αρχείο ΕΔΩ: ΕΔΩ>>   Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας […]

συνέχεια »

Υποψήφιοι με προφορική εξέταση

  12-01-23 Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, […]

συνέχεια »
Top