Ιουνίου 7th, 2022

Eνίσχυση δεξιοτήτων σύμβουλων επαγγελματικού προσανατολισμού

Το έργο STRENGTH αναμένεται να βοηθήσει τους συμβούλους Ε.Π. να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και […]

συνέχεια »
Top