ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

18ο Γυμνάσιο Πατρών με Ειδικά Τμήματα & Λυκειακές Τάξεις Κωφών/βαρήκοων μαθητών Erasmus+/Βασική Δράση ΚΑ1-Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων Ενδοσχολική επιμόρφωση   Η παιδαγωγική ομάδα του 18ου Γυμνασίου Πατρών  [...]