Τομείς

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν 4 τομείς ενδιαφερόντων:

Ευ Ζην

Περιβάλλον

Ενεργός Πολίτης

Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Κάθε τομέας θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια ενός διμήνου του σχολικού έτους.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης