Ετικέτες ποιότητας

Την χρονιά 2020-21 το σχολείο μας συμμετείχε σε τέσσερα συνεργατικά έργα eTwinning, εκ των οποίων τα δύο αφορούσαν συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο και τα άλλα [...]