Πρόγραμμα Ιατρικών Εξετάσεων Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α 2019

Πρόγραμμα Ιατρικών Εξετάσεων Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α 2019

Σας στέλνουμε το Πρόγραμμα των Ιατρικών Εξετάσεων, οι οποίες θα γίνουν στα δύο Νοσοκομεία της Λάρισας και αφορούν τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οι Υποψήφιοι που το Επώνυμό τους αρχίζει από Α μέχρι και το Μ, θα κάνουν όλες τις προβλεπόμενες Ιατρικές Εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ,από 20/05/2019 έως 27/06/2019 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
• Οφθαλμολογική Εξέταση: Κάθε Παρασκευή 10:00 έως τις 13:00 (το μεσημέρι)
• Καρδιολογική Εξέταση: Καθημερινά από τις 11:30 έως τις 14:00 (το μεσημέρι)
• Ακτινολογική Εξέταση: Καθημερινά (πρωί και απόγευμα)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι Υποψήφιοι που θα κάνουν τις Ιατρικές Εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο, πρέπει να κλείσουν ραντεβού επικοινωνώντας με το τηλέφωνο 2410-280750 (δεν θα γίνονται δεκτοί οι Υποψήφιοι χωρίς ραντεβού).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οι Υποψήφιοι που το Επώνυμό τους αρχίζει από Ν μέχρι και το Ω, θα κάνουν όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, από 20/05/2019 έως 29/06/2017 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
• Οφθαλμολογική Εξέταση:
Η Εξέταση για Οπτική Οξύτητα θα πραγματοποιείται:
Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 09:00 έως 12:00 π.μ.

• Καρδιολογική Εξέταση:
Τα καρδιογραφήματα θα πραγματοποιούνται:
Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 11:30 και μετά ,
• Ακτινολογική Εξέταση:
Για ακτινογραφία θώρακος οι υποψήφιοι θα προσέρχονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού .

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι υποψήφιοι που θα κάνουν τις Ιατρικές Εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πρέπει να κλείσουν ραντεβού επικοινωνώντας με τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2413 501179 & 2413 502399 από 08:00 έως 14:00, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις Ιατρικές Εξετάσεις που απαιτούνται.
Δικαιολογητικά για τις πρακτικές δοκιμασίες:
1. ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (με Φωτογραφία του υποψηφίου πάνω στην Ακτινογραφία με σφραγίδα και υπογραφή και Ιατρική Γνωμάτευση).
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ (με Ιατρική Γνωμάτευση).
3. ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (με Ιατρική Γνωμάτευση).
Οι Ιατρικές Βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιατρό του Δημοσίου ή και από Ιδιώτη Ιατρό. Οι Ιατρικές Εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Σχολιάστε

Top