Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΥΑ Φ. 153/ 79899/Α5

ΦΕΚ 1904/τ. β΄/28-5-2019

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΠΑΛ 2019

epal_Διορθώσεις

Σχολιάστε

Top