Στήλη: Υπηρεσίες Δημιουργίας Web

Google sites

Το Google Sites είναι ένα δομημένο εργαλείο δημιουργίας wiki και ιστοσελίδων, που προσφέρει η Google, ως μέρος της σουίτας Google Apps Productivity. Το Google sites προέκυψε από την εξαγορά της JotSpot, εταιρείας παροχής διαδικτυακών συνεργατικών σελίδων (wikis) τον Οκτώβριο του 2006. Επιτρέπει την συνεργασία σε μια ιστοσελίδα με την προσθήκη αρχείων και πληροφορίας από άλλες εφαρμογές της Google (Google Docs, Google Calendar, YouTube and Picasa). Η συνεργατική δημιουργία ενός site έχει την ίδια ευκολία με την επεξεργασία ενός εγγράφου και πάντοτε ελέγχει την πρόσβαση κάποιου. Η Google προσφέρει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης άλλων εφαρμογών (gadgets, calendars, spreadsheets, presentations, slideshows, videos) μαζί με ποικιλία από μοτίβα (templates), ενώ επίσης μπορείτε να καθορίσετε ποιος μπορεί να δει, να κάνει αλλαγές ή να διαχειριστεί τον ιστότοπο. Επιτρέπει τη δυνατότητα πρόσκλησης άλλων για να συνεργαστούν ή απλώς να δουν ένα site. Αν και θεωρείται wiki σελίδα οι επιλογές που παρέχει η google για το interface της σελίδας το κάνουν να ξεχωρίζει. Ένας άλλος λόγος προτίμησης της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η εύκολη ενοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η google.

http://sites.google.com

 

googlesites

googlesites

Joomla

Γεμάτο δυνατότητες αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευέλικτο και φιλικό, το Joomla! είναι η εφαρμογή που χρειάζεστε για να δημοσιεύσετε στο διαδίκτυο μια προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και έναν ολόκληρο εταιρικό δικτυακό τόπο. Είναι προσαρμόσιμο σε περιβάλλοντα επιχειρηματικής κλίμακας όπως τα intranets μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. Οι δυνατότητες επέκτασής του είναι πρακτικά απεριόριστες.
Το Joomla είναι μία δωρεάν εφαρμογή, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο έχει συνταχθεί στην γλώσσα προγραμματισμού PHP για τη διαχείριση και τη δημοσίευση περιεχομένου στον ιστό (web) και ενδοδικτύων (intranets) χρησιμοποιώντας μια MySQL βάση δεδομένων. To Joomla περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η cache των σελίδων για τη βελτίωση των επιδόσεων, web ευρετηρίασης (indexing), RSS feeds, εκτυπώσιμες (printable) εκδόσεις των σελίδων, newsflashes, blogs, forums, δημοσκοπήσεις, ημερολόγια, αναζήτηση στην ιστοσελίδα, την ανάλογη γλώσσα αλλα και την δυνατότητα πολυγλωσσικών ιστοσελίδων.
Τα χαρακτηριστικά του Joomla:

  • Πλήρης μηχανισμός διαχείρισης της βάσης δεδομένων του site
  • Νέα, προϊόντα ή υπηρεσίες τμήματα και ενότητες πλήρως επεξεργάσιμα και εύχρηστα
  • Οι θεματικές ενότητες μπορούν να προστεθούν από τους συντάκτες
  • Πλήρως παραμετροποιήσιμο περιεχόμενο και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του αριστερού, κέντρικού και δεξιού μενού
  • Χρησιμοποιείστε τον browser για να ανεβάσετε εικόνες στη δική σας βιβλιοθήκη για χρήση σε οποιοδήποτε σημείο του site
  • Δυναμικό Forum / Poll / Voting για άμεσα επί τόπου αποτελέσματα
  • Τρέχει σε Linux, FreeBSD, MacOSX server, Solaris και AIX
  • http://www.joomla.gr

 

Top