θ2

Πώς συνδέεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή;

Ο άνθρωπος και οι δραστηριότητες του προκαλούν βλαβερά αέρια με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία ραγδαία και επικίνδυνα για τον Συνεχίστε την ανάγνωση →

αρχείο λήψηςρρ

Οι κυριότερες αιτίες αύξησης συγκέντρωσης των αερίων του Θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής.

Οι κυριότερες αιτίες αύξησης συγκέντρωσης των αερίων του Θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής είναι, η ατμοσφαιρική ρύπανση, που προέρχεται από Συνεχίστε την ανάγνωση →