Πληροφορίες για σπουδές και επαγγέλματα

Πολλά από αυτά που θέλετε να ρωτήσετε για τις σπουδές στα διάφορα τμήματα και για τα επαγγέλματα θα τα βρείτε στο υλικό που συγκεντρώνουμε  στο μάθημα ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ της ηλεκτρονικής τάξης, εδώ

Το υλικό – το περισσότερο σε μορφή video – προέρχεται από πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και ανανεώνουμε συνεχώς.