«Γνωρίζω τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας»

Η Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για μαθητές και μαθήτριες Γ Λυκείου που συνδιοργάνωσε ο τομέας Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας με τον αντίστοιχο τομέα του Κ.Ε.Σ.Υ. Καρδίτσας με θέμα:

«Γνωρίζω τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Λιμενικού Σώματος και Πυροσβεστικής Ακαδημίας»

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή την Παρασκευή  5 Φεβρουαρίου 2021 και  ώρα 15:00

μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Η παρουσίαση για τις  Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κ. Παπαπαναγιώτου Φώτιο , υποπυραγό.Λήψη αρχείου