Σχετικά με το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

Το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ψηφίσθηκε στις 11/2/2021.
Μόλις δημοσιευτεί σε ΦΕΚ θα σας ενημερώσουμε για τα σημεία εκείνα που σας αφορούν (ελάχιστη βάση εισαγωγής, διπλό μηχανογραφικό, κλπ)
Από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου και μετά να είστε προσεκτικοί στις πληροφορίες που παίρνετε:
✔πότε δημοσιεύθηκε / αναρτήθηκε αυτό που διαβάζετε;
✔έχει λάβει υπόψη του ο συντάκτης τις τελευταίες αλλαγές;