Σχετικά με τον αποκλεισμό ατόμων με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κ.α. από τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο άδικος αποκλεισμός ατόμων με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κ.α. από τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, προκάλεσε την κατάθεση ερώτησης στη Βουλή.

Οι απαντήσεις του Υπουργείου Προστασίας του πολίτη, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος,

εδώ