Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει μαθηματικά και στατιστική

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας. Συμμετέχουν δύο ακαδημαϊκοί καθώς και στελέχη που είτε έχουν σπουδάσει στατιστική ή μαθηματικά είτε έχουν στην ομάδα συνεργάτες με αντίστοιχο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Επιπλέον, έχουν ακολουθήσει διαφορετικά, μεταξύ τους, μονοπάτια σταδιοδρομίας.

Αλκίδης Στέφανος, Co-Founder & CCO at CollegeLink (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής Στοχαστικής Επιχειρησιακής Έρευνας, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ντζούφρας Ιωάννης, Καθηγητής Στατιστικής, Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανθρακίδης Απόστολος, Business Center Manager / Τράπεζα Eurobank ΑΕ

Δημητρίου Αντώνης, Υπεύθυνος Αναλογιστικής Λειτουργίας, Generali Καραμπής Ανδρέας, Senior Principal Head of the EMEA Methods and Evidence Generation, IQVIA

Μπαμπίλης Μπάμπης, Data & Analytics Manager, Interamerican

Νικολόπουλος Κωνσταντίνος, Partner, EY Consulting Services

https://youtu.be/3DCw2kcrlW4