«Σπουδά…ζω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας και Καρδίτσας δια των εκπαιδευτικών του Τομέα Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και της εξ αποστάσεως υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών της Γ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ρόδου & Φλώρινας και
διοργανώνουν
Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για μαθητές και μαθήτριες Γ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
με θέμα «Σπουδά…ζω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»
τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με το συντονισμό του Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας μέσω της πλατφόρμας WEBEX σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί στους μαθητές και τις μαθήτριες μέσω των σχολείων τους και στον οποίο καλούνται να συνδεθούν 10΄ νωρίτερα της προκαθορισμένης ώρας.