Μονοπάτια σταδιοδρομίας για όσους έχουν σπουδάσει ναυτιλιακά

To πάνελ αυτό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικτυακής εκδήλωσης «Μονοπάτια Σταδιοδρομίας» στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Διοργανωτής ήταν το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας.

Συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός καθώς και στελέχη που είτε έχουν σπουδάσει ναυτιλιακά είτε έχουν στην ομάδα τους συνεργάτες που έχουν σπουδάσει ναυτιλιακά. Επιπλέον, έχουν ακολουθήσει διαφορετικά, μεταξύ τους, μονοπάτια σταδιοδρομίας.

Μπεζαντάκου Δανάη, CEO-NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS &, Concept Founder – YES FORUM (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ)

Πάλλης Θάνος, Καθηγητής Οικονομικής & Πολιτικής Λιμένων, Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστημίου Αιγαίου & Πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων

Γιασσά Μαρία, Senior Marketing Manager, The Swedish Club Greece

Λυκοβαρδής Εμμανουήλ, Operations Manager, TMS Bulkers Ltd. and TMS Dry Ltd.

Μυλωνάς Αναστάσιος, Managing Director and Founder of Oceantech Shipping & Trading Ltd

Τεργιακίδης Γιώργος, Area Manager, East Mediterranean & Black Sea – DNV GL Hellas

Φαράκλας Νικόλας, Γραφίστας

https://youtu.be/wX6slR2wKyE