Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων

Όλο το πληροφοριακό υλικό με εικόνες για το εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

εδώ