Απαντάμε στις ερωτήσεις σας

Πότε θα ανακοινωθούν οι συντελεστές της ΕΒΕ;
Σε εφαρμογή του Ν. 4777/2021 έχουμε:
1. Ορισμός ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
ΥΑ αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26.02.2021/ΦΕΚ 774/τ. β΄/26-2-2021
Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής οι τιμές 0,80 και 1,20 αντιστοίχως.
Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 και 1,10 αντιστοίχως.
2. Kαθορισμός του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.
ΥΑ Αριθμ. Φ.251/36604/Α5/31-3-2021/ΦΕΚ 1261/τ. β/31-3-2021
3. Έχουν ανακοινωθεί στον τύπο οι αποφάσεις των ΑΕΙ σχετικά με τους συντελεστές της ΕΒΕ για κάθε τμήμα.
4. Αναμένεται η ΥΑ που θα συμπεριλάβει τους συντελεστές όλων των τμημάτων που θα συμπεριλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο 2021.
Πότε θα ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων;
Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης του αριθμού εισακτέων όπως αναφέρονται στο Ν. 4777/2021 φαίνονται παρακάτω, για τα ΑΕΙ/ΑΕΑ/ΑΣΤΕ, για τις στρατιωτικές, για τα ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού και είναι 15 Απριλίου (ΧΘΕΣ;)/30 Απριλίου/31 Μάϊου αντίστοιχα.