Παρουσιάσεις Στρατιωτικών Σχολών

Με αφορμή τον καθορισμό του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022,

σας υπενθυμίζουμε τις παρουσιάσεις των Στρατιωτικών Σχολών όπως πραγματοποιήθηκαν σε εκδήλωση του Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας στις 19/2/2021 και από τις οποίες μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες πριν την τελική σας επιλογή.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (www.sse.army.gr)

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (www.hna.gr)

Σχολή Ικάρων (www.haf.gr)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (www.ssas.army.gr)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (www.san.army.grsan.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (www.smy.army.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (www.smyn.hellenicnavy.gr)

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (www.haf.gr)

 

Κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ) οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Ψυχομετρικές, Υγειονομικές και Αθλητικές Εξετάσεις.

 

Οι Ψυχομετρικές Εξετάσεις διεξάγονται στο Εξεταστικό Κέντρο, που επιλέγει ο κάθε υποψήφιος κατά την αίτησή του. Το σύνολο της ψυχομετρικής αξιολόγησης των υποψηφίων διαρκεί δύο ημέρες και περιλαμβάνει:

 

1η ημέρα:

 

α. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων

 

β. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας

 

2η ημέρα:

 

γ. Ομαδική αξιολόγηση επαγγελματικών χαρακτηριστικών

 

δ. Ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.

 

Στο πέρας των Ψυχομετρικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι κρίνονται ως «Κατάλληλοι/ Μη- Κατάλληλοι» για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 

Κατά την πρώτη ημέρα των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν πέντε δοκιμασίες με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και υπό την καθοδήγηση χορηγητών ψυχολόγων.

 

Πρόκειται για τέσσερα τεστ γνωστικών ικανοτήτων κι ένα τεστ προσωπικότητας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα:

 

1. Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού ΜΕΝΤΩΡ ΤΕΣΤ

 

2. Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού ΘΑΛΗΣ ΤΕΣΤ

 

3. Τεστ Χωρικού Συλλογισμού ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΕΣΤ

 

4. Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού ΠΛΑΤΩΝ ΤΕΣΤ

 

5. Τεστ Προσωπικότητας ΠΡΩΤΕΑΣ ΤΕΣΤ

 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε και να απαντήσετε σε ορισμένα παραδείγματα ερωτημάτων των τεσσάρων τεστ γνωστικών ικανοτήτων, που χρησιμοποιούνται στις Ψυχομετρικές Εξετάσεις. Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να μελετήσετε τις σωστές απαντήσεις για το κάθε ερώτημα και το σκεπτικό, από το οποίο αυτές προκύπτουν.

 

Για να μεταβείτε στο Demo πατήστε Εδώ