Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε στις 12/5/2021 το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2021.

EPAL