Καταληκτικές ημερομηνίες

Είναι σε εξέλιξη αυτό το διάστημα η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής .

Περιμένουμε την προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Διαβάζουμε προσεκτικά τις προκηρύξεις και τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι:

Στρατιωτικές Σχολές 28/5/2021

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής 28/5/2021

Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας 2/6/2021

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας   2/6/2021