Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τη ΔΔΕ ΛάρισαςΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου