Χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ΛάρισαςΛήψη αρχείου