Από το Σχολείο στις Σπουδές

Όλες οι παρουσιάσεις της διήμερης εκδήλωσης των Κ.Ε.Σ.Υ. Λάρισας & Καρδίτσας που έγινε στις 7 και 8 Ιουλίου 2021.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ_2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ_2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ_2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ_2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ_2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ_2021