Πώς μετατρέπονται σε βαθμούς οι επιδόσεις στις αθλητικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ;

Οι επιδόσεις των υποψηφίων αντιστοιχούν σε βαθμούς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΕΦΑΑΓια τον υπολογισμό των μορίων ισχύει:

Μόρια από αγωνίσματα = Μέσος όρος βαθμολογίας από 3 αγωνίσματα Χ 2 Χ 100.

Αυτά τα μόρια προστίθενται στα μόρια των 4 μαθημάτων για να προκύψουν τα συνολικά μόρια του υποψηφίου για τα ΤΕΦΑΑ.

(ΦΕΚ 1538 /τ. β΄/10−12−2002, ΦΕΚ 1236/τ. β΄/27-4-2016)