αρχείο λήψης

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εκπαιδευτικού έτους 2021-2022

0

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών στις Α.Ε.Ν. Δευτέρα 12/07/2021 Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ) Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου 2021-2022 εδώ

tartan-track-2678544__340

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τη ΔΔΕ Λάρισας

0

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου

08-02-16_iek_new

Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

0

  Καθορίζονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και [...]

mainlogo_16_7_2019

πρόσβαση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – τροποποίηση ΥΑ

0

Η Φ.153/ 64779 /Α5/4-6-2021 Τροποποιεί την με αριθμό Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (Β΄ 1904 και 1940) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με [...]

αρχείο λήψης

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

0

Θέσεις εισακτέων και διαδικασίες. Λήψη αρχείου Η προκήρυξη θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δίχως εικόνα

Μετονομασίες Τμημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

0

Στο ΦΕΚ 2348/Τ. Β΄/3-6-2021 Η YA Αριθμ. 59053/Ζ1:  Μετονομασία της Σχολής και του oμώνυμου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η YA Αριθμ. 59036/Ζ1:  Μετονομασία [...]

mainlogo_16_7_2019

Οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων – Μέτρα προστασίας και self-test

0

To υγειονομικό πρωτόκολλο βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις συζητήθηκε στην Επιτροπή των Ειδικών Επιστημόνων, με τη συμμετοχή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης [...]

mainlogo_16_7_2019

Εγκύκλιος ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΣΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΛΠ) ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ.

0

Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής για τους υποψήφιους και υποψήφιες των ΕΠΑ.Λ. Φ.153/ 61366/A5/28-5-2021 Λήψη αρχείου