σεισμοί

Σεισμοί-Ενημέρωση

0

  Πληροφορίες από τους μαθητές του σχολείου μας για τους σεισμούς, αναρτήθηκαν στην σχολική τους αίθουσα και προηγήθηκαν των ασκήσεων σεισμού. Κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών του [...]