Διορθώσεις στην λειτουργία περιοδικού

Διορθώσεις στην λειτουργία περιοδικού
  1. Αποκατάσταση της λειτουργίας των μενού.
  2. Ορθή λειτουργία της μονάδας “Στήλες΄.
  3. Αναβαθμίσεις στον κώδικα πυρήνα της υπηρεσίας
  4. Δυνατότητα ενσωμάτωσης slideshare.

 

Σχολιάστε

Top