Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ

ΑΠΟ: ΒΕΡΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - Απρ• 07•13
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ

Οι γυναίκες στην Αρχαία Ρώμη δεν είχαν νομικά ή πολιτικά δικαιώματα. Έπρεπε να είναι υποταγμένες στην πατρική εξουσία ( πατέρας , σύζυγος και αργότερα γιος. Ο σύζυγος και ο πατέρας μπορούσαν να σκοτώσουν τη γυναίκα για τον οποιοδήποτε λόγο καθώς ήταν νόμος της εποχής. Η κατάσταση αυτή άλλαξε με την άφιξη μιας νέας θρησκείας,του Χριστιανισμού). Η κοινωνική τάξη όμως της Ρωμαίας οικοδέσποινας στην πράξη ήταν συνήθως υψηλή. Σε αντίθεση με τη γυναίκα στην Αρχαία Ελλάδα η Ρωμαία οικοδέσποινα δεν έμενε πότε περιορισμένη στον γυναικωνίτη. Τα καθήκοντα μιας Ρωμαίας ήταν τα μητρικά και τα συζυγικά δηλαδή ο γάμος και η ανατροφή των παιδιών. Παρόλο που μόνο οι άντρες είχαν δικαίωμα στην εξουσία, υπήρξαν φορές όπου η πολιτική επιρροή των γυναικών είχε ως αποτέλεσμα να παρθούν καθοριστικές αποφάσεις.

  Κατά τη περίοδο της δημοκρατίας οι γυναίκες θεωρούνταν επικίνδυνες και ακατάλληλες για να εξισωθούν με τους άντρες. Επίσης οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι μια γυναίκα ήταν ανίκανη να διαχειριστεί μεγαλύτερη περιουσία και εξουσία από έναν άνδρα. Όμως υπάρχουν και παραδείγματα γυναικών οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων (π.χ. Η Πορκία, η δεύτερη σύζυγος του Μ. Βρούτου λέγετε ότι επηρέασε τον άντρα της στην απόφασή του να δολοφονήσει τον Καίσαρα ).

  Λέγεται ότι η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ρώμη άλλαξε προς το καλύτερο από τους Ετρούσκους οι οποίοι είχαν μητριαρχία.  Γι’ αυτό οι γυναίκες των Ετρούσκων  υπερείχαν των ανδρών, κάτι το οποίο προκαλούσε δυσαρέσκεια στους Ρωμαίους. (Πίστευαν ότι η υπεροχή των Ετρούσκων   γυναικών  ήταν επικίνδυνη για τη ρωμαϊκή ηθική τάξη.) Την ίδια εποχή η γυναίκα η οποία έχει ευγενή καταγωγή  αποκτά το  προνόμιο να εγκωμιάζεται στην κηδεία της. Αυτό ίσχυε όμως μόνο για τις γυναίκες – ευγενείς. Όλες οι υπόλοιπες γυναίκες κατώτερης κοινωνικής τάξης δεν είχαν αυτό το δικαίωμα.

  Κατά την περίοδο της ανόδου του Καίσαρα και περίπου τριάντα χρόνια από την εποχή του Αυγούστου βλέπουμε  γυναίκες από εύπορες τάξεις να δημιουργούν ένα κίνημα με το οποίο διεκδικούν δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν τις ελευθερίες στην δημόσια και την ιδιωτική τους ζωή. Καταφέρνουν να πετύχουν πολλά ( π.χ. διαχείριση της προίκας ,  ικανότητα διαζυγίου και εφαρμογή μεθόδων αντισύλληψης ) όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την θέση  τους στον πολιτικό τομέα.

 Την εποχή που κυβερνούσε ο Τραϊανός οι Ρωμαίοι ήταν πολύ επιφυλακτικοί και δεν ήθελαν να αποδίδουν τίτλους τιμών σε γυναίκες της βασιλικής αυλής. Όμως υπάρχουν παραδείγματα γυναικών που τιμήθηκαν όπως Πλωτίνα Αυγούστα η όποια μετά το θάνατο της θεοποιήθηκε.

  Την ιδία περίοδο υπήρχαν άντρες μονομάχοι οι όποιοι ήταν σκλάβοι. Έτσι υπήρχαν αντίστοιχα και γυναίκες -  μονομάχοι. Το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ σπάνιο και το μόνο εύρημα από το οποίο παίρνουμε στοιχεία είναι το παρακάτω άγαλμα το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Museum für Kunst und Gewerbein, στο Αμβούργο της Γερμανίας.

  Η ενδυμασία μιας γυναίκας – μονομάχου αποτελούταν από ένα περίζωμα και, επίδεσμο στο γόνατο. Τέλος κρατούσε μια μικρή ασπίδα και ένα ξίφος. Το στήθος των μονομάχων ήταν ακάλυπτο λόγω  της χαμηλής κοινωνικής τους τάξης ( ήταν κι αυτές δούλες όπως και οι άντρες μονομάχοι ).

  Στην αρχαία Ρώμη στις γυναίκες δεν επιτρεπόταν να διδαχτούν ιατρική όπως και πολλά άλλα επαγγέλματα. Όμως τα πράγματα άλλαξαν από την στιγμή που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα. Επειδή στον Ελλαδικό χώρο υπήρχαν γυναίκες ιατροί, οι Ρωμαίοι τις έπαιρναν σκλάβες για να μάθουν στους άντρες την τέχνη της ιατρικής. Αργότερα όμως δίδασκαν και τις γυναίκες αυτήν την πολύ σημαντική και χρήσιμη τέχνη.

  Όπως είδαμε παραπάνω η θέση της γυναίκας στην αρχαία ρώμη δεν ήταν ιδιαίτερα καλή σε σχέση με άλλους λαούς. Οι μόνες αλλαγές οι οποίες έγιναν υπέρ των γυναικών έγιναν είτε επειδή θα είχαν κάποια συμφέροντα οι Ρωμαίοι (τιμούσαν συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να τους αναδείξουν και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν φήμη) είτε από την επίδραση που είχαν πολλοί και διαφορετικοί λαοί στην αρχαία Ρώμη.

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

www.kethi.gr  με την αναζήτηση :ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

www.archaiologia.gr   με την αναζήτηση:  ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ

www.isth.gr   με την αναζήτηση: Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΑΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΙΑΤΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟ΄Ι΄ΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Α2

Σχολιάστε

Top